Klaar #2

En ook het pad - dat eerst nog naar "nergens" liep, is afgewerkt! En het loopt naar... ergens! Dat ergens - het fietsenkot - ziet er al goed uit, maar is nog lang niet klaar (we moeten nog wat hout gaan bijhalen, daarbij is het niet het goeie seizoen om er een groendakje op te leggen. Meer daarover in de lente, hopelijk!)

---
And the path - at first leading to nowhere - is finished! And it leads to... somewhere! 
That somewhere - the shed for our bikes - is already looking good, but is still unfinished (We have to get more timber, and now is not the right season to put a green roof on top. More about that in Spring, I hope!)

Reacties

Populaire posts