(gisteren was het) (Moes)tuin Maandag

Het is weeral een maand geleden dat ik mijn voornemen postte om minstens elke maand over de (moes)tuin te bloggen. En flink als ik ben, komt hier dus de update.
Het plan voor dit jaar, d.d. 11 februari 2013: 6 vierkante meter moestuinbakken.
Het plan voor dit jaar, d.d. 18 maart 2013: beginnen bij één bak, en dan zien we wel verder.

Het besef is gekomen dat we dit jaar nogal grootse werken in "de tuin" moeten doen. Funderingen, regenwaterput, grond verplaatsen van de ene hoop naar de andere hoop, of in de put, of... De voortgang van die werken bepaalt eigenlijk alle andere werk in de tuin. En voorlopig vlot dat nog niet helemaal, want het weer zat niet echt mee. Nu de vrieskou achter de rug is, kan manlief hopelijk verder!

In de tussentijd zat ik niet stil. Ik begon met een planning voor die éne vierkante meter bak. Maar vond het toch weer moeilijker dan verwacht, en ik vrees dat ik ergens halverwege de planning gestopt ben, ongeveer drie weken geleden. Ik heb zelfs geen idee in welk stadium mijn plan zich bevindt. Ik ben er wel al toe gekomen om toch wel drié zaadjes te zaaien, binnen, in wc-rolletjes (die mogen dan later gewoon integraal de grond in). Maar drie prei-zaadjes is niet genoeg: ik ga minstens 9 preiplantjes in één vak zetten, en van 3 zaadjes komen, denk ik toch, zeker geen 9 planten. En dan moet ik ook nog de artisjokken voorzaaien.

Eerlijkheidshalve moet ik ook nog meedelen dat ik die gezaaide wc-rolpotjes buiten bereik van Tibe-handjes moest plaatsen. En dat is dus ook een beetje uit het zicht. En bij mij betekent "uit het zicht" ook heel vaak: uit het hart, uit het hoofd,...
Ik heb ze denk ik 2 keer water gegeven, dus ik moet er ondertussen niet eens meer op rekenen dat die drie zaadjes gaan uitkomen :-S

Ook al is het nog niet te laat om ze opnieuw voor te zaaien: misschien ga ik beter plantgoed kopen...

Last but not least: ik heb ondertussen toch al wel 1 uurtje buiten gewerkt: overal opkomend gras en onkruid gewied! Het geeft me alleszins goesting om er echt in te vliegen! Nu dat lenteweertje nog...

---
It's been a month since I posted my intention to blog about gardening at least every month. And as good a girl as I am: here's the first update.
The plan for this year, d.d. February 11th 2013: 6 square foot gardening containers.
The plan for this year, d.d. March 18th 2013: let's start with just one container, and we'll see how it goes

It's just that I started to realise that we've got some major works in the "garden" ahead of us. Foundations, water pit, moving heaps of soil from one place to another, dig a hole, put it back in the hole, ...
The progress of these works define all other work in the garden. And for now, things are not going so smooth, because of the weather. Now the freezing temperatures are almost over, the hubbie can hopefully get back to work!

In the meantime I started planning that one square foot container. But it's harder then I thought, and somewhere in the middle I gave up. Must be about three weeks ago. I even forgot in what stage my plan is.
I did manage to sow three seeds, inside, in toilet paper rolls (they can be put in the ground, together with the young plant). But those three leek-seeds are nearly not enough for the minimum 9 leek-plants I've planned to put in one square. And as far as I know: three seeds don't produce 9 plants. And I also need to sow the artisjokes.

I have to confess that I put those toiletpaper rolls out of reach of Tibe. That means: out of sight. And out of sight means: I forget they're even there.
I think I watered them twice, so I'm not even counting on growing anything out of those seeds...

Even though it's not too late to sow again, I think I better buy young plants.

Last but not least: I was able to do some work in the garden already! I weeded grass and herbs for about one hour! My green fingers are starting to itch, so let's get Springtime over here!

Reacties

Populaire posts