De rollercoaster

Het is al even geleden dat ik deze blog nog aandacht gaf. In december leek het dan ook alsof ik op een rollercoaster zat. En zonder dat ik het echt doorhad, denderde die rollercoaster 2014 binnen.

Vroeger ging ik met mijn familie vaak naar Bobbejaanland. Of soms ook met de chiro. Ik vond het wel leuk, maar het eindigde altijd op dezelfde manier: ik die ergens aan de kant van de weg, of 's avonds in bed, lag over te geven van zo vaak overkop te gaan.

Need I say more dat dat ook deel uitmaakte van mijn rollercoasterritje in december ;-)

Ik neem nu even de tijd om het belangrijkste van 't belangrijkste te doen, zo in de eerste week van januari: iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen. En terwijl het bijna tijd is om de kerstboom te ontmantelen en de kerstlichtjes uit de stekker te halen, wens ik iedereen toch een kleurrijk en inspiratievol 2014. De kerstlichtjes uit de stekker, maar steek juist wél de stekker van de kleurrijke lampjes in je hoofd in het (imaginaire) stopcontact!

Naast de inspiratie en de creativiteit wens ik iedereen, nog meer dan het voorgaande, liefde, warmte, en een goede gezondheid. En de moed om dromen waar te maken.

Ik ga hier rustig mijn rollercoaster inruilen voor een goeie betrouwbare stoomtrein. Of een hoge snelheidstrein, met momenten. Alleszins eentje die geen loopings maakt. Tot die op de rails staat, zal het hier eventjes stil blijven. Maar niet te lang hè.


---
It's been a while since I paid attention to this blog. In december it seemed as if I were on a rollercoaster. Before I really noticed, that rollercoaster hurtled into 2014.

As a kid we went a lot to this theme park, Bobbejaanland. I had fun there, but all our trips ended the same way: me throwing up somewhere at the side of the road, or at night in bed. Too many loopings.

Need I say more that that was part of my rollercoasterride in December as well? ;-)

I take the time to do the most important thing some one can do, the first week of January. Wishing you all the best for 2014. And even though it's almost time to dismantle the christmas tree and unplug those christmas lights, I do wish everybody a colorful and inspirational 2014. Unplug the christmaslights, but do plug in those colorful lights inside your head!

Next to inspiration and creativity, I wish you all love, warmth and a good health. And the courage to follow your dreams.

I'm changing my rollercoaster to a good ol' predictable steam train. Or a high speed train, some times. One that makes no loopings, that's for sure.
Until the train is back on track, it'll be quiet here. But not for too long!

Reacties

Populaire posts